Pozvánka na 32.Mecheche

Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.
W.Shakespeare

Milý Pivrnče,
Raduj se a plesej, neboť Velký Pivrnec na tebe přes svůj pokročilý věk a slábnoucí paměť nezapomněl a zve tě na každopůlroční slavnost osvobození. 32. Mecheche se uskuteční na břehu Kladského rybníka, uprostřed rašelinišť Slavkovského lesa.

V této vrchovině mezi Berounkou a Ohří nalezneme dodnes projevy doznívajícího vulkanismu, což se projevuje bohatým výskytem CO2 a sirovodíku. S touto krajinou Pivrnci dozajista krásně splynou. Důsledkem vulkanické činnosti je rovněž výskyt několika zřídelních oblastí s proplyněnými kyselkami, ve kterých jistě rád svlažíš pysk.

Pobývat budeme v loveckém srubu, který patří k loveckému zámečku Kladská. Srub je vybaven kuchyňkou a má i zasedací místnost, kterou máme rezervovanou pro náš seminář. Program semináře je velmi bohatý a náročný, vynutil si proto netradičně brzký rituál a to 18. 4. 2009 ve 14:00 v zasedací místnosti.

Program semináře:

1. Buby: Historie počátků pivrnectva
2. Luďa: Představení první fáze projektu „Kronika Pivrnců“
3. Meďour: Potenciální přínos Richarda Bacha Pivrncům
4. Sedy: Struktura pivrneckého vesmíru
5. Zrzek: Mužství – principy pivrnectví v literatuře
6. Buby: Pokus o rekonstrukci stanov (hlasování o platné verzi)

Vzhledem k tomu, že pípa se neuzavře ani v průběhu semináře, prosím řečníky, aby dodrželi maximální 15 minutový limit. K tématům se můžeme vrátit v diskusi po posledním příspěvku. K dispozici máme plátno, dataprojektor a notebook. Pokud má někdo příspěvek, který by chtěl k programu přidat, nechť mě kontaktuje. Někým snad oblíbenému bezobsažnému tlachání bude tentokráte vyhrazen večer páteční.

Vy, kdo pojedete ve čtvrtek, můžeme vyrážet nějak společně, ať redukujeme počet aut (jedná se o 6 lidí).

Ani tělo nebude zahálet, neboť oblast je protkaná stezkami turistickými i cyklistickými, z nichž některé určitě využijeme. Dle počasí můžeme vybrat z několika cílů, jako je přírodní rezervace Smraďoch, klášter premonstrátů Teplá, ale hlavně kladská rašeliniště, kterými budeme obklopeni ze všech stran.

V neděli dopoledne bychom se mohli na zpáteční cestě zastavit na zámku v Bečově nad Teplou, který ukrývá klenot evropského významu, relikviář sv. Maura. Tento poklad vykopali kriminalisté teprve v r. 1985 a je považován za druhý necennější předmět v ČR, hned po korunovačních klenotech.

Stravovat se budeme převážně ze zdrojů zajištěných VP, restaurace v zámečku mimo sezónu nevaří. Můžeme si ale samozřejmě zpestřit stravu návštěvou některého penzionu v okolí.

Co s sebou?
Půllitr
Panáka
Čisté prádlo

Přednášející: podklady pro přednášku

A na závěr to nejdůležitější: pít se bude 11° Mušketýr z Královského pivovaru v Krušovicích.

Váš Velký Pivrnec
Číža.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *