Popis 25.Mecheche

2005_25M_Z

Milí Pivrnci,

času je málo a tak popis 25.Mecheche bude stručný. Přesto doufám, že vyvolá nejednu vzpomínku a těšení na Mecheche další. 25.Mecheche se konalo 22.10.2005 v 19:25 na Českomoravské Vrchovině na okraji Ždárských Vrchů v obci Škrdlovice. Většina z nás již dorazila v pátek 21.10. Kdo přijel první, to nevím, ale poslední toho dne dorazil Číža a Zrzek a v duchu tradic Pivrnců okamžitě zakotvili u soudku piva. Zde se též postupně přivítali s ostatními Pivrnci. Páteční večer proběhl poměrně zdařile. Pilo se, jedlo a oslavovalo. V sobotu ráno jsme vyrazili do přírody a za kulturou. Přejeli jsme dvěma auty do Žďáru nad Sázavou. Zde jsme navštívili místní zámeček. Měli jsme štěstí a získali velmi fundovaného průvodce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o místním zámku, životě a díle architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, o historii rodu Kinských, nezaměstnanosti na Žďársku a též jsme si prohlídli kostel Nanebevzetí p. Marie a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Mnozí z vás se jistě podiví, stejně jako pan president Václav Klaus, že Zelená Hora je přece u Nepomuka. Ano máte pravdu. V Čechách máme alespoň dvě Zelené hory. O rodu Kinských si toho bohužel moc nepamatuji. Co mně v hlavě utkvělo je poznatek, že podle průvodce toho pro místní kraj dělají velmi mnoho a že nemají život jednoduchý. Též jsem se dověděl, že jistý pan Kinský z Jižní Ameriky nebydlí ve Žďáru. Další informace můžeme nalézti na internetu např.:

„Způsob hospodaření v lesích, které MVDr. Radoslav Kinský rozvíjí na 5.800ha lesa jsou plně v souladu s moderními trendy lesního hospodářství. V maximální míře je využívána přirozená obnova kvalitních smrkových porostů, vnáší se meliorační a zpevňující dřeviny do obnovovaných porostů. Je snaha hospodařit co nejvíce přírodě blízkým způsobem a nepoužívat žádné, přírodu poškozující intenzivní technologie.“

Dále je zde zmínka o obchodní činnosti a o poplatcích za odstřel zvěře. Nimrodi se mohou více dozvědět na následující web stránce http://www.kinsky-zdar.cz/. Velmi zajímavé bylo seznámení se s prací architekta Santiniho Aichla. Tento skvělý český architekt italského původu, zcela nepochybně ovlivněn čínským uměním Feng Shui, se proslavil jedinečným stylem nazývaným barokní gotika. Nutno dodat, že jeho současnou reinkarnaci je český akad. architekt Oldřich Hozman, což dokládá zejména Santiniho kostel na půdorysu želvy v Obyčtově. Santini je tvůrcem následujících děl:

Následovala návštěva kostela Nanebevzetí p. Marie, která zcela určitě nejvíce zaujala Pažouta. Ten jako jediný využil nabídky předvést své umění hry na hudební nástroj zvaný Varhany. Zdařilou kulturní akci jsme pak zapili a zajedli v místní hospůdce, kde se k nám přidal 11.Pivrnec Martin. Cestou do Škrdlovic jsme ještě navštívili pár místních hospůdek, jednu svatbu, chvíli bagrovali a tak jsme do chalupy dorazili až za tmy. Průběh rituálu byl důstojný a diskuse o změně stanov v podstatě typická. Sedy trucoval, že ho nikdo neposlouchá, Písmák Zrzek nic nezapsal, Meďour a Džimák se šli raději najíst a Pažout si pořád mlel tu svoji. Závěr? Nedohodli jsme se na ničem. Jediná, změna, která málem prošla byla následující: “ Pivrnec má právo vyzvat k připití kdykoliv v době Mecheche kromě rituálu.“ I tato změna byla vetována prý kvůli nesmyslnosti. Asi ve 24:00 šla menší skupinka omrknout život v místních hospůdkách. Na závěr je třeba říci, že Mecheche bylo úspěšné a povedené a nezbývá nám než poděkovat toho času Velkému Pivrnci Sedymu za jeho uspořádaní a těšit se za půl roku na další.
Písmák & Velký Pivrnec
Zrzek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *