Pozvánka na 6.Mecheche

1996_06M_P

Vážený Pivrnče!

Je tomu již drahně dlouhá doba, kdys Ty spolu s ostatními Pivrnci povstal ve jménu našeho spolku a vzdal mu hold. Ty krásné vzpomínky v Tvé mysli ještě nestačily vyblednout jak by mohly! Je přece ctí každého pravověrného Pivrnce připomínat si ty posvátné okamžiky zahajování každého Mecheche, slavnostní otevření Pivníku Velkým Pivrncem, první podpis, druhý podpis, třetí podpis, čt……tý podpis Písmákův. Jak slastný byl první přípitek na posledním Mecheche!

Teď, milý Pivrnče, prosím na okamžik zanech svého ustavičného shonu, svého každodenního lopocení, usaď se pohodlně do křesla a otevři si svůj dnešní příděl zlatavého moku. Slyšíš to uchvacující zasyčení, vnímáš ten božský zvuk plnícího se korbele, cítíš to? Jsi tedy správně naladěn, abys mohl vychutnat tuto věřím že dlouho očekávanou zprávu:

Věz, Pivrnče, že dalšího Mecheche konání
plánováno jest na den
2.března v 18:00
v prostorách horské chaty
KČT
MB na Studenově

Vybavení tohoto přístřeší je velmi prosté, věřím však, že naším záměrům zcela vyhovující. Bude pamatováno na tradiční večerní občerstvení, nebude chybět ani krmě vodních mrchožroutů (chceš-li, zove se jinak též utopenci). Rovněž ranní stravou bude na Tebe pamatováno.
Jak Tvoje oči dozajista popatřily na mapu, nachází se naše Mechechiště odtažitěji od prostorných přístupových cest. Odměnou za trnitou a nelehkou cestu Ti bude před Tebou se rozvíjející překrásná scenérie a možnosti, které Ti skýtá. Ač vlastní mecheche až v hodinách večerních konati se bude, Tvůj příjezd je očekáván již od ranních hodin.
Během dne vyrazí lyžmo ti, kdož budou schopni na tůru po okolích hospodách. Nezapomeň se tedy náležitě vybavit zimní výzbrojí!
Přijedeš-li silničním samohybem, zanech jej na jednom ze dvou označených stáních.

1996_06M_P1

Tedy
Mecheche
a
Pivrncům
zdar !!!

VP Sedy